Home

    Jaarverslag 2017

    KNLTB organisatie

    De KNLTB waardeert de enorme inzet van de vele vrijwilligers in de tennissport. Elke vrijwilliger is van grote waarde voor de tennissport in Nederland. Of het nu gaat om verenigingsvrijwilligers of bestuurlijke vrijwilligers binnen het Bondsbestuur of de Ledenraad van de KNLTB, al deze mensen zorgen met hun kennis, passie en ervaring dat tennis tot een van de grootste sporten van Nederland behoort. De KNLTB dankt hen dan ook zeer voor alle inzet het afgelopen jaar.

    Bestuurlijke organisatie

    De KNLTB is een vereniging en heeft daarom een verenigingsstructuur. Het Bondsbestuur stelt het beleid vast, wat door de Ledenraad wordt getoetst. Voor het uitdragen van het beleid richting de verenigingen maakt de KNLTB gebruik van accountmanagers en diverse vrijwilligers in de Districtsraden. De Ledenraad, het Bondsbestuur en de Districtsraden bestaan geheel uit vrijwilligers, die daar een onkostenvergoeding voor ontvangen.