Home

  Jaarverslag 2017

  Tennisleraren

  Tennisleraren vervullen een essentiële rol in de tennissport. De kwaliteiten van de trainers bepalen voor een groot deel het plezier van verenigingsleden. Daarmee hebben ze ook een grote invloed op het succes van een tennisvereniging. Tennissers die optimaal plezier beleven aan de sport blijven over het algemeen langer lid. Dat plezier halen ze uit het beter gaan spelen door goede tennislessen. Daarnaast vervult een tennisleraar ook een belangrijke rol in het enthousiasmeren en motiveren en daardoor binden van mensen aan de club. Daarom is een enthousiaste en actieve tennisleraar goud waard voor elke vereniging.

  De KNLTB heeft in 2017 nog meer oog gehad voor de tennisleraar. Zij zijn de belangrijkste schakel voor het werven van leden en het behoud ervan. We hebben daar nog meer dan in andere jaren aandacht voor gehad omdat wet steeds opnieuw zien hoe groot het belang hiervan voor de verengingen is. Onze focus op de tennisleraar kreeg onder meer gestalte door het aanstellen van Technisch Manager Alex Reijnders.

   

  Opleiding vernieuwde map TT4

  De KNLTB reikt de tennisleraar alle middelen aan die hij of zij nodig heeft om zo goed mogelijk te functioneren. De KNLTB biedt verschillende opleidingen aan voor zowel beginnende als gevorderde tennisleraren. De Tennisleraar-4 opleiding is in 2017 gemoderniseerd. De leerstofmap en opdrachten zijn herzien om de leraar vooral op technisch gebied nog meer handvatten te geven. Ook is de structuur van de aangeboden examenstof verbeterd. Naast vernieuwde inzichten is de inhoud aangepast op basis van de verbeterpunten die voortkwamen uit feedback van de cursisten. Bij het nieuwe cursusmateriaal wordt meer gebruik gemaakt van video's, wat de cursus ook praktijkgerichter maakt. De opleiding is verder volledig gedigitaliseerd: we gebruiken tablets in plaats van mappen en de examens worden online afgenomen.

   

  Permanente Ontwikkeling

  Elke bij de KNLTB aangesloten tennisvereniging is verplicht om te werken met tennisleraren die in het bezit zijn van een diploma én een geldige licentie. Om de kennis van leraren op peil te houden en hun lessen optimaal te laten aansluiten bij de nieuwste methoden en inzichten is bijscholing onmisbaar. Vanaf 1 januari 2016 is het systeem van Permanente Ontwikkeling (PO) van kracht. Sindsdien is bijscholing een voorwaarde voor het verlengen van de licentie van tennisleraren. Verplichte bijscholing betekent dat de leraar binnen twee jaar 24 PO-punten voor bijscholing moet halen om zijn of haar licentie te verlengen. Elke cursus of workshop vertegenwoordigt daarbij een bepaald aantal punten. Door bijscholing wordt de kwaliteit behouden en kunnen verenigingen het best bediend worden. 

  2017 was het tweede jaar na de introductie van het PO-systeem. We merken dat er onder tennisleraren steeds meer animo is om workshops te volgen. Voor 2018 is het cursusaanbod verder uitgebreid en verbeterd zodat we nog meer aansluiten op de wensen van de tennisleraar. De geografische spreiding van de cursussen en workshops is beter en we bieden ook meer online bijscholingen aan. Daarnaast worden de Tenniskids-workshops per kleur aangeboden en zullen komend jaar meer workshops op het gebied van Communicatie & Management worden aangeboden.

   

  Cijfers Permanente Ontwikkeling:

   

  KNLTB Trainerscongres

  Tijdens de Nederlandse Loterij NK Tennis werd op vrijdag 15 december het KNLTB Trainerscongres georganiseerd. Er waren 1.249 tennistrainers aanwezig bij het 3e Trainerscongres. Nieuw dit jaar was de setting van het plenaire gedeelte: dagvoorzitter Kristie Boogert interviewde aan de tafel van het TV-programma Peptalk diverse gasten. Tennisleraren konden de gehele dag kennissessies volgen. Hoofdspreker was Toon Gerbrands, Algemeen Directeur PSV, die inging op de maakbaarheid van succes. Door het volgen van de gehele dag verdienden tennisleraren zes PO-punten. Het Trainerscongres is door de bezoekers beoordeeld met een 7,3.

  Aftermovie KNLTB Trainerscongres