Home

  Jaarverslag 2017

  Verenigingsondersteuning

  Voor heel veel verenigingen was 2017 een overgangsjaar. Een overgang naar een nieuw Ledenadministratiepakket, naar een nieuw en verbeterd Afhangbord maar ook, en gelukkig steeds vaker, een overgang van rode naar zwarte ledencijfers. Het District IJmond kende alweer een groei en dat is hopelijk een voorbode voor de rest van het land.

  Accountmanagers

  Het team Accountmanagers had de taak om de verenigingen op een efficiënte en effectieve manier te ondersteunen bij de diverse uitdagingen die 2017 kende, waaronder alle wijzigingen op ICT gebied. Ook buiten de ICT was de vraag naar advies groot. Dat had te maken met de groei van Padel en een toenemende vraag naar duurzame oplossingen. De behoefte aan advies was echter ook groot doordat simpelweg steeds meer wordt gevraagd van de gemiddelde clubbestuurder. In de Verenigingsmonitor bleek gelukkig dat de waardering voor het werk van de Accountmanagers onverminderd hoog is.

  Een korte opsomming van hun activiteiten:

  Al deze initiatieven dragen bij aan het verhogen en verspreiden van kennis onder onze verenigingsbestuurders. Het houdt de tennisgemeenschap als geheel vitaal en organisatorisch op een goed niveau. Ook wordt al enige tijd samenwerking tussen verenigingen of tussen verenigingen en hun omgeving (Open Club-gedachte) gestimuleerd. We zien de laatste jaren de resultaten daarvan. Met name in krimpgebieden zien we een sterke beweging tot samenwerking en in sommige gebieden zelfs een sterke groei in het aantal fusies. Beide ontwikkelingen zijn goed voor het betaalbaar houden van de tennissport op de lange termijn.

   

  Accommodatieadvies

  De laatste vijf jaar zijn de verenigingen uitgebreid geïnformeerd over de voor- en nadelen van de diverse baansoorten, waarbij het van belang was om het evenwicht tussen de informatievoorziening over gravel en de afgeleide producten en andere baansoorten te herstellen. Gravel krijgt te weinig aandacht, terwijl er voldoende voordelen zijn om juist ook deze baansoort te overwegen als club. De langjarige en grote teruggang in het aantal gravelbanen is inmiddels omgezet in een kleine groei. Ook zijn nieuwe baansoorten geïntroduceerd die de speelkwaliteiten van gravel nog dichter benaderen. De baansoorten Claytech, Matchclay en het vernieuwde Tennisforce springen eruit. Alle drie zijn het typen gravel op verharding.

  Belangrijk werk is dit jaar verzet in de informatievoorziening rondom padelbanen. Bij NOC*NSF liggen inmiddels de normen voor dit type banen klaar voor certificering, zodat een kwalitatieve ondergrens is vastgesteld en de verenigingen hiermee worden beschermd tegen aanbieders die te veel de grenzen van de prijs-kwaliteit-verhouding opzoeken.

  Duurzaamheid heeft een belangrijke plaats gevonden in de accommodatie-advisering. Ledverlichting is inmiddels de norm, steeds meer verenigingen schaffen zonnepanelen aan en clubs maken gebruik van de subsidieregeling die investeren in duurzame maatregelen stimuleert. Deze subsidie kan oplopen tot dertig procent van de totale investering. De KNLTB werkt inmiddels samen met de KNVB en KNHB in het project De Groene Club. Op deze wijze wordt alle kennis gebundeld en maken we gebruik van gezamenlijke inkoopkracht.

   

  Gemeenten

  In 2017 zijn zo’n honderd gemeenten bezocht om te zien of de relatie tussen de tennis(vereniging) en de omgeving kan worden versterkt. Doordat veel accommodaties in eigen beheer zijn, ontbreekt vaak nauw contact met de eigen gemeente en kennis over de mogelijkheden die daar liggen. Zeker in een jaar voorafgaand aan Gemeenteraadsverkiezingen (2018) was er ruimte voor beïnvloeding van de politiek en kun je jezelf als club of als sport op de lokale politieke agenda plaatsen.

   

  ICT

  Anders dan in voorgaande jaren heeft het onderwerp ICT in 2017 een prominente plek gehad in de gesprekken. De georganiseerde sport in Nederland is in verandering en ook binnen de tennissport is deze ontwikkeling duidelijk zichtbaar. Tennissers stellen nieuwe eisen aan verenigingen als het gaat om flexibiliteit, snelheid en een hoge mate van klantvriendelijkheid. Daarom probeert de KNLTB één grote tenniscommunity te creëren waarin alle verenigingen en leden direct met elkaar in verbinding staan. Een systeem dat voorziet in alle wensen van clubs en spelers én klaar is voor de toekomst. Het nieuwe KNLTB Afhangbord is een belangrijk onderdeel van deze strategie.

  De uitrol van het nieuwe Afhangbord is succesvol verlopen. Aan het einde van 2017 waren er al 400 vervangen en het restant volgt in het eerste kwartaal van 2018. Het Afhangbord gaat een belangrijke rol spelen in de toekomstige ontwikkeling van de tennissport doordat ermee kan worden ingespeeld op de vraag in de markt naar flexibeler aanbod.