Home

  Jaarverslag 2017

  Medische zaken

  Regelmatig tennissen heeft vele gezondheidsvoordelen. Toch kunnen spelers op zowel recreatief als topniveau een blessure oplopen. Om tennissers blessurevrij en gezond te kunnen laten sporten is de KNLTB zeer actief op het gebied van blessurepreventie en medische begeleiding.

  KNLTB TennisReady

  In 2017 is een blessurepreventie-app ontwikkeld, die in de toekomst opgenomen zal worden in de KNLTB ClubApp: KNLTB TennisReady. De app is getest bij een groep van ruim 700 tennissers, waarbij circa de helft van de spelers de app wel en de andere helft de app niet tot beschikking had. Onderzocht werd hoeveel blessures in beide groepen optraden en hoe trouw de oefeningen van de app gedaan werden. De eerste resultaten worden begin 2018 verwacht.

   

  Medische begeleiding

  In 2017 werd (para)medische begeleiding verzorgd door de KNLTB bondsarts en/of fysiotherapeuten tijdens de N(R)K, N(O)JK, N(O)VK, WJC, World Team Cup rolstoeltennis, Wheelchair Doubles Masters, Ricoh Open, ABN AMRO WTT, Davis Cup en Fed Cup.

  In het Nationale Trainingscentrum in Almere bestond het (para)medische begeleidingsteam van de spelers van de nationale selectie uit de bondsarts, sportfysiotherapeut, sportdiëtist en sportpsycholoog (op indicatie), in nauwe samenwerking met de tennistrainers, conditietrainers en videoanalist. In dit begeleidingsteam vond regelmatig multidisciplinair overleg plaats.

  Bondsarts Babette Pluim verzorgde presentaties over blessurepreventie- en behandeling op onder andere het ABN AMRO WTT, het IOC-congres in Monte Carlo, het congres van de Zuid-Afrikaanse Vereniging voor Sportgeneeskunde in Kaapstad en het KNLTB Trainerscongres in Rotterdam. De volgende wetenschappelijke artikelen werden gepubliceerd:

  Optimal cooling strategies for players in Australian Tennis Open conditions. Lynch GP, Périard JD, Pluim BM, Brotherhood JR, Jay O. J Sci Med Sport. 2017 May 25.

  Injury rates in recreational tennis players do not differ between different playing surfaces. Pluim BM, Clarsen B, Verhagen E. Br J Sports Med. 2017 Feb 16

  Infographic: Six tips to prevent tennis injury. Pluim BM, Drew M. Br J Sports Med. 2017 Feb 15.

  In-Play Cooling Interventions for Simulated Match-Play Tennis in Hot/Humid Conditions. Schranner D, Scherer L, Lynch GP, Korder S, Brotherhood JR, Pluim BM, Périard JD, Jay O. Med Sci Sports Exerc. 2017 May;49(5):991-998

  Infographic. General guidance for the prevention of illness in athletes. Schwellnus M, Soligard T, Alonso JM, Bahr R, Clarsen B, Dijkstra HP, Gabbett TJ, Gleeson M, Hägglund M, Hutchinson MR, Van Rensburg CJ, Meeusen R, Orchard JW, Pluim BM, Raftery M, Budgett R, Engebretsen L. Br J Sports Med. 2017 Jul;51(14):1098.

   

  Voeding

  De KNLTB gaf in 2017 voorlichtingsbijeenkomsten over voeding. Dit gebeurde onder leiding van sportdiëtiste Anne-Marijke Ambergen in samenwerking met de bondsarts in het Nationale Trainingscentrum Almere. Deze voorlichtingsbijeenkomsten waren bedoeld voor spelers van de nationale selecties, hun ouders en trainers. De bijeenkomsten vormden een onderdeel van de Doorlopende Leerlijn Voeding van NOC*NSF. De spelers werden regelmatig gemonitord en ook vonden individuele gesprekken plaats over hun voedingspatroon. De KNLTB bracht verder twee voorlichtingsboekjes over voeding uit: “Eten om te herstellen” en “Eten om te winnen”.
   

  Anti-doping

  De KNLTB zet zich actief in om dopinggebruik binnen de tennissport te voorkomen. Preventie en voorlichting aan spelers en hun ouders zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Op de anti-doping pagina op knltb.nl staat het jaarlijks geactualiseerde Dopingreglement. Hier vind je ook een voorlichtingsfilmpje over Dopingvrije sport en veel gestelde vragen over doping en dopingcontroles.

  Wij adviseren nationale jeugdtalenten de e-learning-module ‘brons’ dopingautoriteit.nl/voorlichting/e-learning) van de Dopingautoriteit als introductie op het onderwerp te voltooien en de Dopingwaaier-app op hun smartphone te installeren.

  Tijdens nationale evenementen en de grootste jeugdevenementen van de KNLTB zijn dopingcontroles uitgevoerd. Eén tennisser is vanwege het weigeren van een bloedcontrole door de ITF gestraft met twee jaar uitsluiting.

   

  IOC

  Bondsarts Babette Pluim nam in 2016 als lid van het IOC Expert Panel deel aan de ‘IOC Consensus Meeting on Pain Management in Athletes’ in Lausanne, Zwitserland. Internationale experts uit een breed scala van Olympische en Paralympische sporten waren hierbij aanwezig. Dit resulteerde in een wetenschappelijke publicatie in 2017, getiteld “International Olympic Committee consensus statement on pain management in elite athletes”.