Home

  Jaarverslag 2017

  Marketing

  De KNLTB heeft een missie: meer tennissers meer laten tennissen. Om deze missie te volbrengen is het van belang om zo goed mogelijk in te spelen op de wensen en behoeften van onze leden. Daar is kennis voor nodig over de wensen en meningen van tennisleden. Daarom doet de KNLTB continu onderzoek. Dat levert tal van nieuwe inzichten op die de basis vormen voor een groot aantal nieuwe initiatieven voor diensten en producten. Hieronder zijn deze belangrijkste initiatieven kort beschreven.

  Market Intelligence

  De KNLTB heeft in 2017 veel onderzoeken en analyses uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de tennissport en in de wensen en behoeften van zijn leden en verenigingen. Voorbeelden van deze onderzoeken zijn de jaarlijkse Ledenmonitor en Verenigingsmonitor en het onderzoek naar Verkort Spelen. Verder hebben we ook regelmatig evaluaties van evenementen als het Menzis Tenniskids Feest, het KNLTB NK Beachtennis, het KNLTB Jaarcongres en het KNLTB Trainerscongres verricht. Ook hebben we zowel bestaande competities (Tenniskids World Tour en de Groene competitie) als nieuwe competitievormen (8&9 competitie en de Zomeravondcompetitie) geëvalueerd. Daarnaast zijn nog diverse onderwerpen uitgevraagd onder leden in ons KNLTB Ledenpanel.

  Behalve de genoemde onderzoeken op initiatief van de KNLTB zelf, is de bond als consortiumpartner aangesloten bij twee meerjarige projecten van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO): ‘Lid van de Club’ en ‘Bereikbaarheid van Sportvoorzieningen en Sportdeelname’. Bij beide projecten zijn ook andere sportbonden betrokken.

   

  Tenniskids@school

  Tenniskids@school is een goed middel om jongere jeugd te bereiken in hun eigen omgeving, namelijk op school. Naast kennismaking met de tennissport, is Tenniskids@school voor verenigingen ook een uitstekende manier om jeugdleden te werven.

  In 2017 zijn in totaal 635 Tenniskids@school-pakketten uitgeleend via knltb-uitleen.nl. Daarmee zijn ruim 72.000 kinderen in aanraking gekomen met tennis. Daarnaast zijn nog ruim 24.000 kinderen in aanraking met tennis gekomen tijdens diverse andere tennisevenementen in het land.

  Tachtig procent van de uitgeleende tennispakketten is aangevraagd door een tennisvereniging of een basisschool. Bij Zeventig procent van de aanvragen was sprake van een samenwerkingsverband.

  In 2017 werd het Tenniskids@school project vanuit de KNLTB groots opgezet in Groningen. Ruim 600 kinderen van Groningse basisscholen maakten tijdens hun gymles kennis met tennis. Bij het feestelijke slotevenement van Menzis Tenniskids@school waren 500 kinderen aanwezig.

   

  Tenniskids 

  Op het gebied van Tenniskids is veel ontwikkeld in 2017. Denk aan de nieuwe propositie Tenniskids Blauw voor kinderen van 4 tot 6 jaar. In 2017 hebben 300 trainers de workshops gevolgd en op steeds meer clubs wordt Tenniskids Blauw geïmplementeerd. De KNLTB heeft ook een stimuleringsbijdrage ingesteld, waardoor een club voor kinderen tot 6 jaar geen bondsafdracht hoeft te betalen. Verder hebben we een promotiepakket ontwikkeld voor clubs en trainers met posters, flyers en een promotievideo. Ook ontvangen trainers na het volgen van de workshop alle oefeningen uitgewerkt in pdf en een aantal korte video’s.

  In 2017 is ook Tenniskids Alles-in-1 ontwikkeld en uitgerold richting clubs. De gedachtegang achter dit totaalpakket is dat kinderen op tennis zitten in plaats van op tennisles. Ieder kind dat lid wordt, gaat gelijk competitie spelen en doet automatisch mee aan clubactiviteiten. Zo maakt een kind sneller vriendjes, ontwikkelt het zich sneller en blijft het uiteindelijk langer lid omdat het kind meer plezier beleeft aan de sport. En dit totaalpakket wordt aangeboden voor één overzichtelijk totaalbedrag. Dit concept kan op veel sympathie van de clubs rekenen. Tenniskids Alles-in-1 wordt inmiddels ook al bij veel clubs aangeboden.

  Het aantal competitiespelers in de Tenniskids kleuren is gestegen, met de Groene competitie in het najaar als grote knaller:

  Rood: +27% voorjaar, +44% najaar
  Oranje: +1% voorjaar, -2% najaar
  Groen: 16% voorjaar, 80% najaar.

  Speciaal voor kinderen die vier of meer keer hebben deelgenomen aan de Tenniskids competitie in het voorjaar (World Tour of Groene competitie), organiseert de KNLTB een groot Menzis Tenniskids Feest. In 2017 vond het feest plaats in Utrecht en in Eindhoven. Deze Tenniskids Feesten zijn bezocht door zo’n achthonderd kinderen.

  Tijdens de feesten konden alle deelnemers met een aantal top(jeugd)spelers de baan op, naar hartenlust op springkussens springen en genieten van optredens van goochelaar Lars Oberon en Voice of Holland-winnares Pleun. Bovendien hebben de kinderen kennisgemaakt met Tenniskids-ambassadeur Bart Boonstra, presentator van de kinderzender Nickelodeon. In samenwerking met Bart zijn ook diverse promotiemiddelen ontwikkeld ter promotie van Tenniskids.

  Aftermovie Tenniskids Feesten

   

  Funmasters    

  Het programma Funmasters, voor jeugd van 13 t/m 17 jaar, is in 2017 helemaal vernieuwd. Dit jaar zijn zo’n dertig clubs gestart met Funmasters. Een aantal zaken is in de nieuwe opzet losgelaten, zoals de laatste vrijdagmiddag van de maand als vast moment en het verplicht vormen van een cluster. Bureau Coen, gespecialiseerd in jongerencommunicatie, heeft door middel van co-creatie tennissende en niet-tennissende jongeren aan de tand gevoeld om te kijken waar hun wensen en behoeften lagen. Dit heeft geresulteerd in een Summerslam en Winterglow-editie met posters en flyers in festival-stijl. Ook hebben we het programmaboek vernieuwd en hebben we clubs ondersteund met lokale Facebook en Instagram campagnes. Tot slot zijn nog twee video’s gemaakt: een promotievideo en een video met tips voor clubs door jongeren.

   

  Albert Heijn Sportactie

  In september 2017 heeft de KNLTB meegedaan aan de landelijke Albert Heijn sportactie in samenwerking met NOC*NSF. Klanten van Albert Heijn konden drie weken lang AH sportzegels sparen. Met een volle spaarkaart kon men vijf keer gratis sporten bij deelnemende sportclubs naar keuze. Dit was een unieke kans om tennisverenigingen lokaal te promoten en om nieuwe leden te werven.

  Vanaf mei zijn alle tennisverenigingen geïnformeerd over de mogelijkheid om deel te nemen aan deze actie. Uiteindelijk hebben 253 tennisclubs deelgenomen. Het aanbod varieerde van gratis tennislessen, jeugdmiddagen en Toss-avonden tot een uur gratis baanhuur. Er zijn ruim 7.000 tennisactiviteiten aangeboden waar op meerdere tijdstippen op ingeschreven kon worden. Hierop hebben 7.800 mensen ingeschreven en hebben zo (opnieuw) kennisgemaakt met tennis.

  Eén van de reacties op de AH-sportactie:

  “De AH sportactie heeft voor Sportvereniging Leidschenveen erg goed gewerkt en naast geïnteresseerden ook een aantal nieuwe leden opgeleverd. We zijn een kleine tennisvereniging en deze actie sloeg onverwacht goed aan met vijf tot tien procent ledengroei in een lastige volwassen doelgroep.” 

   

  Beachtennis

  Ook in 2017 heeft de groei van Beachtennis doorgezet. Zo zijn negentig officiële beachtennistoernooien georganiseerd en gepromoot via de KNLTB kalender en is de ranglijst met deelnemers vergroot. Daarnaast was de KNLTB medeorganisator van het NK Beachtennis in Den Haag, waaraan ruim 220 beachtennissers deelnamen.

  Winnaars NK Beachtennis:

  Herendubbel: Pieter Boot en Ronald van Slooten
  Damesdubbel: Fleur van Haasteren en Martina Nevrlka
  Gemengddubbel: Fleur van Haasteren en Pieter Boot

   

  Padel

  Steeds meer KNLTB-verenigingen ontdekken de padelsport. Verenigingen die een padelbaan hebben aangelegd en de sport ook opnemen in het aanbod, zien positieve ontwikkelingen in zowel ledenbehoud als ledengroei.

  Het aantal verenigingen met padelbanen is in 2017 gegroeid van 27 naar 47. Bij tennisparken die bij de KNLTB zijn aangesloten, groeide het aantal padelbanen van 51 naar 88. De tennisverenigingen die bij de KNLTB zijn aangesloten zijn daarmee samen ook de grootste aanbieder van padel, want in totaal telt Nederland circa 120 padelbanen. Het aantal spelers wordt nu geschat op 10.000, wat betekent dat het aantal spelers het afgelopen jaar is verdubbeld.

  De padelcompetitie zit ook in de lift. Het uitgangspunt is hier een teamcompetitie waarbij vier dubbels gespeeld worden. Het aantal competitieteams steeg in 2017 van 28 naar 56. In de Najaarscompetitie is voor het eerst naast de 1e, 2e en 3e klasse een topklasse ingesteld, waarbij de acht sterkste teams landelijk tegen elkaar uitkwamen. Een viertal daarvan streed uiteindelijk in de play-offs in een finaleweekend om de titel, die werd gewonnen door het team Coronel Sports. Met de invoering van deze topklasse kon de KNLTB invulling geven aan de vraag van veel spelers om niveauverhoging in de padelsport.

  Een andere veelgestelde vraag aan de KNLTB ging over de spreiding van de competitie. Spelers hebben de wens aangegeven meer op eigen niveau competitie te spelen op een kortere reisafstand. Door een steeds betere landelijke dekking kan de padelcompetitie ook met die vraag beter worden vormgegeven.

  Samenvatting Padel play-offs

  Het bekende DSS-systeem wordt ook voor Padel ingezet. Daarbij wordt nog wel een apart Padel-Bondsnummer aangemaakt. Deze verfijning in de speelsterkte geeft de verenigingen de mogelijkheid beter op niveau in te schrijven en de eigen toernooien goed op sterkte in te delen.

  In 2017 is de KNLTB gestart met een Opleiding Padel, specifiek gericht op tennistrainers. Voor deze opleiding zijn het afgelopen jaar vier pilots georganiseerd op drie locaties met in totaal 49 deelnemers. Opvallend daarbij was dat binnen een week de beschikbare plaatsen waren ingevuld. De opleiding is uitbereid geëvalueerd en beoordeeld met 7,9. In 2018 worden de cursussen landelijk aangeboden.

   

  KNLTB Padel Open bij Ricoh Open

  In 2017 werd tijdens de Ricoh Open voor het eerst de KNLTB Padel Open georganiseerd. Van woensdag 14 tot en met zaterdag 17 juni lagen twee padelbanen in Rosmalen. Het volop aanwezige publiek bij dit open padeltoernooi kreeg met een demonstratie van Celeste Paz, één van ’s werelds beste padelspeelsters, de kans om kennis te maken met de padelsport.

  Aftermovie KNLTB Padel Open

   

  Tennis Fit

  Bijna de helft van alle tennisleden is ouder dan 45 jaar. De  uitstroom in deze groep is echter relatief groot, onder meer door blessures. Daarom heeft de KNLTB speciaal voor deze doelgroep het programma Tennis Fit ontwikkeld. Bij dit tennisprogramma ligt de nadruk op gezondheid en blessurepreventie, waardoor senior+-leden zo lang mogelijk plezier kunnen beleven aan de tennissport.

  Bij leden boven de 45 jaar is blessurevrij blijven namelijk van veel groter belang dan bij jongere doelgroepen. Daarnaast is het voor deze groep belangrijk om de speelcirkel van tennismaatjes te vergroten, waardoor uitval in een groepje gemakkelijker opgevangen kan worden. Uit onderzoek is verder gebleken dat deze groep ook open staat voor les gericht op verbetering van de tennisvaardigheden.

  Tennis Fit bestaat uit drie hoofdelementen:

  • De Tennis Fit Training: een verkorte lescyclus van ongeveer acht lessen
  • De Trainers Toss: tossen onder begeleiding van een tennisleraar
  • Expert Meetings: een specialist geeft onder meer tips over gezondheid en blessurepreventie

  Na een pilot in 2016 is Tennis Fit vanaf 2017 landelijk uitgerold, zodat zoveel mogelijk 45+ leden lang plezier in het tennis kunnen houden. In 2017 hebben 110 tennisleraren de workshop Tennis Fit gevolgd waarmee ze aan de slag kunnen op hun clubs.

  Tennis Fit filmpje:

   

  Open dag

  In 2017 heeft de KNLTB een nieuw concept ontwikkeld om de open dag meer te promoten: ‘Tennis. Love the Game’. Een open dag is een belangrijk middel in de ledenwerving van een vereniging en het is daarnaast ook goed voor de promotie van de club in brede zin.

  Om verenigingen te ondersteunen bij het organiseren van een open dag heeft de KNLTB verschillende promotiematerialen ontwikkeld. Daarbij staat het ‘bring-a-friend’-principe centraal. Onderzoek wijst namelijk uit dat de meeste deelnemers aan een open dag naar het park komen via tennissende familieleden, vrienden of kennissen en via berichten in de lokale media. De slogan ‘Tennis. Love the game’ is dan ook heel bewust gekozen. De campagne is in het voorjaar en najaar ingezet.

   

  Zomer Challenge

  In 2017 is de pilot Zomer Challenge gestart: een lidmaatschap van drie maanden, bestaande uit drie onderdelen (vrij spelen, een aantal lessen/clinics en een eindtoernooi). Met de Zomer Challenge dagen we teamsporters in de zomerstop en mensen die lid zijn bij een sportschool uit om hun tennisniveau te verhogen en in de zomermaanden lekker buiten te gaan sporten. Aan deze pilot hebben in 2017 ongeveer twintig clubs deelgenomen, met in totaal bijna 200 deelnemers. De verwachting is dat het programma in 2018 verder zal worden doorontwikkeld.

   

  Tennis Credits

  Tennis Credits is een tegoed waarmee vijf of tien keer vrij getennist kan worden bij een KNLTB-tennisvereniging. Met Tennis Credits bereikt de KNLTB een doelgroep die het tennisspel wil (her)beleven zonder direct gebonden te zijn aan een lidmaatschap. Ook kunnen tennissers zo bekijken bij welke KNLTB-tennisvereniging zij zich het meest thuis voelen, om later eventueel lid te worden. De KNLTB speelt met Tennis Credits in op de veranderende wensen en behoeften van tennissers, die uit meerdere onderzoeken naar voren komen. De KNLTB heeft hiermee getest hoe een dergelijk principe uitgerold zou kunnen worden in de toekomst.

  In oktober 2016 is gestart met de verkoop van Tennis Credits via knltb.nl/tenniscredits bij vijftien clubs in drie verschillende regio’s: Zwolle, Amersfoort en Dordrecht. De pilot Tennis Credits heeft in 2017 doorgelopen tot 3 oktober 2017 in dezelfde drie regio’s. Tennis Credits is op verschillende manieren onder de aandacht gebracht bij zowel oud-leden als de vrije tennissers. In totaal hebben ruim 110 mensen kennisgemaakt met Tennis Credits en de deelnemende clubs. De resultaten van deze pilot zullen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van het programma.

   

  G-Tennis

  G-tennis is tennis voor mensen met een verstandelijke handicap. G-tennis is voor alle niveaus en kan gespeeld worden op alle ondergronden. De NK G-Tennis vinden om de twee jaar plaats en worden georganiseerd op initiatief van de KNLTB. Hoewel de term ‘Nationale Kampioenschappen’ doet vermoeden dat alleen de beste spelers van het land deelnemen, mogen aan deze Nationale Kampioenschappen alle G-tennissers van elk niveau deelnemen. Het NK G-Tennis 2017 vond op zondag 2 juli voor de vierde keer plaats, dit keer bij ATV de Hertenkamp in Assen. Circa 140 spelers, inclusief hun begeleiders of buddy’s, uit het hele land speelden samen maar liefst 165 wedstrijden.

  In 2017 zijn twaalf verenigingen een samenwerking gestart of gecontinueerd met Special Heroes. Door deze samenwerking kunnen deze verenigingen tennislessen verzorgen op instellingen voor speciaal onderwijs en kunnen kinderen met een verstandelijke beperking en/of gedragsstoornis (proef)trainingen worden aangeboden op de vereniging. 

  In het kader van de aanloop naar de Special Olympics 2020 in Den Haag werd in juli de eerste G-Tennis clinic tijdens het ATP toernooi van The Hague Open 2017 georganiseerd. Ruim twintig enthousiaste G-Tennissers uit de omgeving Den Haag beleefden een geweldige dag.

   

  Rolstoeltennis

  In 2017 boden 62 clubs en negen tenniscentra Rolstoeltennis aan in de vorm van training en/of een Rolstoeltennisevent. In totaal maken 370 rolstoeltennissers als lid van een KNLTB-verenigingen gebruik van dit aanbod. Twaalf verenigingen hebben een Rolstoelranglijsttoernooi georganiseerd. Aan deze toernooien hebben in totaal 146 spelers meegedaan.

  In samenwerking met de Esther Vergeer Foundation zijn naast het programma ‘Join the Club’ op totaal zeventien KNLTB-verenigingen rolstoeltennisclinics georganiseerd tijdens diverse KNLTB-events, waaronder het Tenniskidsfeest, de Rolstoeltennis Talentendag, Ricoh Open, Uniqulo Wheelchair Doubles Masters in Bemmel en de Nederlandse Loterij NK Tennis.

  Ook waren we, samen met de Esther Vergeer Foundation in 2017 wederom van de partij bij de jaarlijkse open dag van de Johan Cruyff Foundation waarbij ruim 500 kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking een balletje konden slaan.