Home

  Jaarverslag 2017

  Voorwoord

  Nederland telt meer dan één miljoen mensen die regelmatig tennissen, Hiervan zijn er bijna 570.0000 lid van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). Daarnaast zetten ruim 100.000 enthousiaste vrijwilligers  zich dagelijks in voor één van de ongeveer 1.700 tennisverenigingen die ons land rijk is. Kortom, Nederland kan met recht een tennisland genoemd worden.

  Toch zien we de rol van (onze) sport in de samenleving veranderen. De sociale rol van traditionele verenigingen neemt af en er worden andere eisen gesteld aan het tennisaanbod. Als aanjager van tennis in Nederland wil de KNLTB alle partijen die bij onze sport betrokken zijn, inspireren en verbinden. Samen leggen we het fundament voor een duurzaam tennisklimaat zodat we ervoor kunnen zorgen dat er meer mensen meer gaan tennissen.

  Dit doen we door innovaties in onze sport door te voeren, zoals de KNLTB ClubApp of binnen het project Competitie Nieuwe Stijl.

  In 2017 hebben we verschillende grote stappen gezet in de ontwikkeling van onze organisatie en de manier waarop tennis in Nederland is georganiseerd. In dit jaarverslag gaan wij hier uitvoerig op in en geven we toelichting bij ontwikkelingen binnen verschillende aandachtsgebieden.

  Wij sluiten 2017 af met een positief gevoel en kijken vol vertrouwen naar de toekomst. Namens het KNLTB Bondsbestuur en de KNLTB Beroepsorganisatie willen we iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar op enige wijze heeft ingespannen voor de tennissport in Nederland. Met uw hulp kunnen wij ervoor zorgen dat tennis in Nederland ook de komende jaren blijft floreren.

  Erik Poel, Algemeen Directeur KNLTB 
  Roger Davids, Voorzitter KNLTB