Home

  Jaarverslag 2017

  Bondsbestuur

  Het Bondsbestuur neemt alle beleidsbeslissingen. Het Bondsbestuur stelt het beleid vast en toetst de uitvoering van het beleid door de beroepsorganisatie en de diverse vrijwilligers. Het Bondsbestuur informeert de Ledenraad en legt verantwoording af aan de Ledenraad over het gevoerde beleid tijdens de formele vergadering van de Ledenraad.

  Samenstelling, nevenfuncties en integriteit

  Het Bondsbestuur bestond eind 2017 uit:

  • Roger Davids, Voorzitter (benoemd in december 2017);
  • Peter Hendriks, Secretaris (benoemd in december 2017);
  • Wolfgang Born, Penningmeester (benoemd in juni 2016);
  • Eric Wilborts, Bestuurslid Toptennis (benoemd in december 2016);
  • Steven Bannink, Bestuurslid Wedstrijdtennis (benoemd in december 2014); en
  • Dorien Everaars-Croiset van Uchelen, Bestuurslid Verenigingstennis (benoemd in juni 2013).

  Klik hier voor het overzicht van nevenfuncties van de KNLTB Bondsbestuursleden.

  Het Bondsbestuur is gebonden aan de gedragscode vrijwilligers KNLTB en alle bestuursleden hebben deze gedragscode ondertekend. In deze gedragscode is ook een geschenkenregeling opgenomen, waardoor geen contanten aangenomen mogen worden maar alleen kleine geschenken. Ook heeft de KNLTB een regeling voor zakelijke transacties en een regeling ter voorkoming van belangenverstrengeling.

   

  Eigen functioneren

  Jaarlijks evalueert het Bondsbestuur haar eigen functioneren en de samenwerking met Directie en Beroepsorganisatie. Dit gebeurt in een speciale vergadering van het Bondsbestuur. Binnen het Bondsbestuur zijn de aandachtsgebieden verdeeld en het Bondsbestuur opereert als een collegiaal bestuur.

  Het Bondsbestuur vergaderde in 2017 in totaal elf keer. Bij alle reguliere vergaderingen is een afvaardiging van de Directie en de Manager Bestuurlijke Zaken aanwezig geweest. Bij de behandeling van specifieke agendapunten werd de afvaardiging bijgestaan door inhoudelijke managers. Daarnaast heeft het Bondsbestuur diverse ‘heidagen’ gehouden om te spreken over haar visie en de vaststelling van het beleid.

   

  Belangrijke dossiers

  In 2017 behandelde het Bondsbestuur een aantal dossiers. De belangrijkste op een rij:

  • Competitie Nieuwe Stijl
  • ICT Kernsysteem inclusief ledenadministratiesysteem KNLTB.Club en de KNLTB ClubApp
  • Permanente Ontwikkeling
  • Sponsoring/inrichting sponsoring
  • Evenementenstrategie/toekomst evenementen
  • Nationaal Training Centrum
  • Vernieuwing bestuurlijke organisatie
  • Tenniskids
  • Integriteit
  • Privacy en data
  • Strategisch beleidsplan 2017-2022