Home

  Jaarverslag 2017

  Ondernemingsraad

  De Ondernemingsraad fungeert als platform binnen de KNLTB om gebeurtenissen en ontwikkelingen met consequenties voor meerdere personeelsleden zo snel mogelijk reactief en proactief in te brengen op basis van open, eerlijke en vertrouwelijke communicatie.

  Samenstelling

  In 2017 bestond de Ondernemingsraad uit de volgende personen:

  • Arie Martijn Schenk (voorzitter)
  • Martin van Werven (secretaris)
  • Benoit Gilissen
  • Jolijn Passchier
  • Vivian van Niekerk
  • De OR nam eind 2017 afscheid van één lid, Vivian van Niekerk

   

  Onderwerpen

  De Ondernemingsraad zat in 2017 regelmatig om de tafel met de Directie en gaf daarnaast een presentatie tijdens de personeelslunch. De belangrijkste onderwerpen van 2017:

  • Stand van zaken IT-project
  • Voortgang en sociale activiteiten NTC
  • Sociale activiteiten
  • Toptennis