Home

  Jaarverslag 2017

  Maatschappelijke thema’s

  Veiliger Sport Klimaat

  Het subsidieproject ‘Naar een Veiliger Sport Klimaat’ heeft als doel om iedereen op en rond de tennisbaan op een prettige en (sociaal) veilige manier mee te laten doen in de tennissport. Dat doen we met projecten gericht op ‘Fair play’ en de procesbegeleidingstrajecten van verenigingen. Daarnaast hebben we veel aandacht gehad voor de doelgroepen verenigingsbestuurders en trainers. 

   

  Gezonde sportkantine

  Een gezonde tenniskantine gaat over drie onderwerpen: gezonde voeding, verantwoord alcoholgebruik en een rookvrije omgeving. In 2017 hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden om te achterhalen welke clubs deze thema’s omarmen en op welke manier ze dat doen.

  Een gezonde voedingskeuze is onlosmakelijk verbonden met sport en bewegen, voor jong en oud. Een vereniging kan hier op een laagdrempelige manier aan meedoen door het assortiment aan te vullen met gezond aanbod. Verenigingen zijn hier met diverse communicatiemiddelen over geïnformeerd.

  Bij het thema verantwoord alcoholgebruik is met name het handhaven van de leeftijdsgrens van 18 jaar belangrijk, maar ook een uitdaging is. Uit een onderzoek van het Ministerie van VWS blijkt dat 24.2% van de tennisclubs de leeftijdsgrens adequaat handhaaft bij het verstrekken van alcohol. Met de organisatie van bijeenkomsten Verantwoord Alcoholgebruik met kinderarts Nico van der Lely en de campagne ‘Blijf Helder’ worden clubs geïnformeerd en ondersteund om dit thema op de club aan te pakken.

  Zie ook: http://centrecourt.nl/themas/accommodaties/clubhuizen/de-gezonde-sportkantine/

   

  Duurzaamheid

  Verduurzamen tennisaccommodaties

  De KNLTB stimuleert verenigingen te verduurzamen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar levert ook kostenbesparingen op. In dat kader is de KNLTB in samenwerking met de KNVB en de KNHB het project 'De Groene Club' gestart. De Groene Club is een sportbreed initiatief om verenigingen te verduurzamen. De Groene Club geeft meer inzicht in de huidige situatie en moet vooral meer kennis opleveren over de mogelijkheden van energiebesparingen op een club. In 2017 zijn we als KNLTB met een pilot gestart waaraan vijf tennisverenigingen meedoen uit de provincies Gelderland, Overijssel en Zuid Holland. Het streven is om dit initiatief medio 2018 breder uit te rollen. Voor meer informatie over De Groene Club: www.degroeneclub.nl

  Duurzaamheidsregeling

  In 2017 zijn via de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) weer volop aanvragen ingediend door tennisverenigingen voor de subsidieregeling energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties. De KNLTB heeft de clubs hierover regelmatig geïnformeerd en inmiddels zijn veel verenigingen bekend met deze regeling. Aan het aantal aanvragen is af te leiden dat de subsidieregeling erg populair is bij tennisverenigingen. Na voetbal is tennis de tweede-grootste aanvrager en goed voor 208 aanvragen (op een totaal van 686). Net als vorig jaar was de beschikbare subsidiepot van zes miljoen euro al binnen een week nagenoeg overschreden. Ook zijn er twintig tennisverengingen geweest die via de Stichting Waarborgfonds Sport een borgstelling van honderd procent hebben ontvangen voor de investeringen in duurzame maatregelen.

  Bijeenkomsten ledverlichting

  De tennisbaanverlichting op tennisaccommodaties is de grootste energieverbruiker. Daarnaast beschikken veel tennisverenigingen tegenwoordig over verlichte banen. Om die reden zijn in 2017 weer drie bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met kennispartner Philips om verenigingen te informeren over de aanschaf van ledverlichting. In 2018 zal ook weer een aantal bijeenkomsten worden georganiseerd.