Home

  Jaarverslag 2017

  Public Affairs

  De KNLTB wil een maatschappelijk betrokken organisatie en een toonaangevende sportbond zijn. De bond wil een gids zijn in tennisland en toegevoegde waarde bieden aan alle tennissers, op recreatief, wedstrijd- en topniveau. Om dat te realiseren is samenwerking met overheden, politiek en maatschappelijke organisaties cruciaal. Het belang van tennis voor de Nederlandse samenleving en de rol die de KNLTB daarbij speelt, moet ook goed op het politieke netvlies staan. Public Affairs werd in 2017 daarom een belangrijke taak van de KNLTB.

  Met het oog op 2018 werd al begonnen met initiatieven om de KNLTB beter te profileren richting de politiek. Voorbeelden hiervan zijn bezoeken aan de woordvoerders Sport van de verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer, waarbij zij van input werden voorzien voor de overleggen met de verantwoordelijke Minister. Ook een mooi praktijkvoorbeeld is de jaarlijkse Sportieve Opening van het Parlementaire Jaar in september waar op Het Plein voor de Tweede Kamer vorig jaar voor de eerste keer werd getennist.

  Tijdens het KNLTB Jaarcongres is een kennissessie verzorgd met als thema ‘Tennis op de lokale agenda’. Dit bleek in de behoefte te voorzien. Met de Accountmanagers zal verder worden ingezet op ondersteuning van de verenigingen in de lokale politiek. 

  Op het politieke vlak wordt uiteraard ook nauw samengewerkt met NOC*NSF. De KNLTB maakt nu deel uit van een groep Public Affairs-adviseurs die gezamenlijk thema’s in Den Haag op de agenda zetten en daar actief lobby over voeren als dat nodig is. Belangrijke voorbeelden daarvan zijn de inspanningen op de dossiers Integriteit, Matchfixing en de BTW-compensatie.

  Vanuit de KNLTB is actief meegewerkt aan de campagne die zich richt op de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Voor verenigingen zijn toolkits en handleidingen ontwikkeld die hen helpen om sport en in het bijzonder tennis beter op de lokale politieke agenda te krijgen en te houden.

  De Senior Manager van de KNLTB is het afgelopen jaar opgetreden als Projectleider van de Subsidierubriek 4.1 van het NOC*NSF, waarin bonden businessplannen kunnen aanleveren gericht op de Innovatie en Ontwikkeling in en van de Sport.

  Het partnership met de Provincie Gelderland heeft ook weer een nieuw akkoord opgeleverd: Gelderland Tennist 2017-2019. De Provincie draagt met name financieel in zeer belangrijke mate bij aan het kunnen organiseren van grote internationale (rolstoel)evenementen. In november 2017 hebben in Bemmel de Doubles Masters plaatsgevonden. In mei 2018 volgt de World Team Cup Rolstoeltennis in Apeldoorn, de WindMill Cup in Oosterbeek, een internationaal Padel Toernooi in Nijmegen en tenslotte de tweede editie van de Doubles Masters in Bemmel.

  Bij deze samenwerking met de Provincie Gelderland gaat het niet alleen om de evenementenorganisatie maar ook juist om de impact die deze evenementen genereren op maatschappelijk en economisch gebied. Om die reden worden ook heel veel side-events georganiseerd waar zo veel mogelijk doelgroepen bij worden betrokken.