Home

    Jaarverslag 2017

    IT

    Het project TennisNet is succesvol uitgevoerd en zal begin 2018 volledig in gebruik worden genomen. Daarmee kan het oude systeem (ServIT) conform eerdere afspraken, op tijd worden afgeschaft. In de loop van 2017 zijn diverse interne deeladministraties beschikbaar gekomen in de nieuwe werkomgeving (Salesforce). In december 2017 is gestart met het aanmelden van competitieteams in het nieuwe Racket-systeem. Dit nieuwe systeem wordt door de eindgebruikers bij de verenigingen als een grote verbetering ervaren.

    Het KNLTB ICT-Landschap