Home

    Jaarverslag 2017

    Districten

    De Districtsraden zijn naast de medewerkers en andere vrijwilligers verantwoordelijk voor het vertalen, uitdragen en zo nodig uitvoeren van het door het Bondsbestuur vastgestelde beleid. De Districtsraden fungeren zo als de ogen en oren voor het Bondsbestuur. Elk district (vijftien districten in totaal) kent een eigen raad. In 2017 waren echter diverse Districtsraden geheel onbemand of slechts beperkt bezet. Met het project Bestuurlijke Vernieuwing wordt daarom gekeken naar een andere opzet om vanuit de behoeften van de verenigingen te komen tot de beste ondersteuning.