Home

  Jaarverslag 2017

  Wedstrijdtennis

  Wedstrijden spelen maakt de tennissport aantrekkelijk. Het motiveert, biedt uitdaging, draagt bij aan het spelplezier en bindt leden zo voor langere tijd aan de vereniging en de tennissport. De KNLTB organiseert dan ook een veelheid aan toernooien en competities voor verschillende doelgroepen. De Nederlandse tenniscompetitie is al decennia een groot succes met zo’n 200.000 deelnemers. Dit succes wil de KNLTB verder uitbouwen met het project Competitie Nieuwe Stijl.

  Competitie Nieuwe Stijl

  De Competitie Nieuwe Stijl is in 2017 ingevoerd met de daarbij horende nieuwe competitievormen (8&9-competitie en Zomeravondcompetitie), Compact Spelen (beslissend punt systeem (beslissend punt bij 40-40 stand) en derde set wedstrijdtiebreak t/m 10 punten) en een versoepeling van de regelgeving.

  Het afgelopen jaar zagen we door de invoering van de 8&9-competitie en de Zomeravondcompetitie voor het eerst een stijging in het aantal competitieteams. Ook de verschuiving van de Groene competitie van de woensdag naar de zondag heeft bijgedragen aan de toename van het aantal teams. Verder zien we ook dat de versoepeling van de regelgeving daarin effect heeft gehad. Binnenbanen worden nu ook bij de competitie betrokken, de dubbelopstelling kan aangepast worden na het enkelspel en de variabele aanvangstijden zijn verruimd.

  In de 8&9-competitie hebben in de Voorjaarscompetitie 599 teams (3.309 spelers) meegedaan en 519 teams in de Najaarscompetitie. Opvallend is daarbij dat  67 procent van de deelnemers voor het eerst competitie speelde. In de Zomeravondcompetitie speelden 902 teams (6.503 spelers).

  Uit de enquête direct na de Voorjaarscompetitie bleek dat meer dan de helft van de deelnemers zeer tevreden is over de 8&9-competitie. Een vergelijkbaar percentage doet daarom in 2018 zeker weer mee. Bovendien zegt 90 procent van de deelnemers de 8&9-competitie aan te bevelen bij anderen. Bij de Zomeravondcompetitie toonde zeker 75 procent van de deelnemers zich zeer tevreden en ook daar is ongeveer 90 procent bereid de competitie aan te bevelen bij anderen.

  Compact spelen

  Clubs konden in 2017 zelf kiezen of ze compact wilden spelen en op welke competitiedag. De keuze gold dan voor alle teams op de betreffende speeldag. Compact Spelen werd als een te rigoureuze verandering ervaren, zo bleek uit onderzoek onder zowel Verenigingscompetitieleiders als competitiespelers. 

  Toernooien Nieuwe Stijl

  In 2017 hebben we verschillende brainstormsessies gehad met Toernooispelers, niet-toernooispelers,  Verenigings-toernooileiders en jeugdspelers. Als belangrijkste resultaten kwam daaruit naar voren dat we nieuwe formats als een 8&9-toernooi, een ‘korte-week-toernooi’ en een teamtoernooi moeten toetsen in de markt.