Home

    Jaarverslag 2017

    Strategische doorkijk

    In de Strategische Doorkijk zijn de ambities en doelstellingen van de KNLTB voor de komende jaren vastgelegd. De KNLTB wil heel Nederland zowel actief als passief laten genieten van tennis. Om dit te bereiken zet de KNLTB zich in om méér mensen méér te laten tennissen én meer mensen te laten genieten van Nederlands toptennis.

    De ambitie van de tennisbond voor de periode 2016-2021 is Nederland Tennist, waarbij de KNLTB zich richt op alle tennisliefhebbers in Nederland. De KNLTB concentreert zich op vier strategische kernpunten: het vergroten van het aantal tennissers, Nederland moet een top tien tennisland worden, de rol van de KNLTB en de financiering van de tennissport. Deze doelstellingen vragen om een daadkrachtige KNLTB, die fungeert als aanjager en verbinder van het tennis in Nederland.